Prostitution och människohandel

Om du misstänker att någon är utsatt för människohandel eller prostitution kan du ringa den nationella stödtelefonen på 020-390 000. Kommunen har utredare av våld i nära relationer som stöder brottsoffer, till exempel de som befinner sig i prostitution eller blivit utsatt för människohandel.

Hjälp till dig som är utsatt för någon form av människohandel

Inom arbete och välfärdsförvaltningen finns utredare av våld i nära relation. De arbetar även med stöd och hjälp till andra brottsoffer, exempelvis de som befinner sig i prostitution eller har blivit utsatt för människohandel. De kan hjälpa till med bland annat samtalsstöd, polisanmälan och skydd. Du når dem genom Medborgarcenter 044 – 13 50 00.

Evonhuset i Malmö ger stöd till den som säljer, köper, konsumerar eller skadar sig själv med sex eller är utsatt för människohandel.

Kontakt: 
E-post: evonhuset@malmo.se

Teefonl: 020-35 40 40

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel eller prostitution?

Om du har misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan du ringa den nationella stödtelefon som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds du metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Du kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör inom Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT, se mer info nedan).

Stödtelefon: 020-390 000

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14. Vid akut fara ring 112.


Inom Arbete och välfärdsförvaltningen finns Utredare av våld i nära relation. De arbetar även med stöd och hjälp till andra brottsoffer, exempelvis de som befinner sig i prostitution eller har blivit utsatt för människohandel. De kan hjälpa till med bland annat samtalsstöd, polisanmälan och skydd. Du som är yrkesverksam kan även vända dig till dem för konsultation. Du når dem genom Medborgarcenter 044 – 13 50 00.

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorerna utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Du som är yrkesverksam eller ideellt aktiv och behöver praktisk konsultation och vägledning i ärende som rör prostitution och människohandel kan kontakta regionkoordinatorerna för region syd och få detta.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorer

Prostitution

Prostitution är när en person köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar, men även varor eller tjänster som alkohol, boende, presenter eller resor.

Att köpa sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan 1999 då den så kallade ”sexköpslagen” infördes. Sverige vad då först i världen med att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Att sälja sex är däremot inte olagligt.

Människohandel

Människohandel innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller direkta hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem. För barn krävs inget vilseledande eller hot för att det ska vara människohandel. Ofta sker människohandel över landsgränser, men det kan även ske inom Sverige.

Handeln med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet. Den innebär ett cyniskt utnyttjande av människor och utgör en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Enligt FN utgör människohandel för olika ändamål världens tredje största brottsliga verksamhet globalt, näst efter narkotika- och vapenhandel.

Människohandel kränker den drabbades rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Miljontals människor i världen utsätts för människohandel varje år och omkring en tredjedel av dessa är barn. 7 av 10 utsatta är flickor eller kvinnor. Majoriteten av dessa utnyttjas sexuellt.

Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, krigstjänst, tiggeri, brottslig verksamhet, handel med organ eller andra former av utnyttjanden.

Jämställdhetsmyndigheten om prostituion och människohandel

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.