Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte och innebär att den som drabbats av ett brott och den som begått brottet träffas. Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare och är till för att den brottsutsatte ska få möjlighet att ställa frågor till gärningspersonen.

En medlare har en särskild utbildning för att genomföra medlingar. Medlaren är opartisk och ska se till samtliga inblandades intressen.
En medlare har en särskild utbildning för att genomföra medlingar. Medlaren är opartisk och ska se till samtliga inblandades intressen.

För dig som blivit utsatt

Under ett medlingsmöte får du som blivit utsatt för brott möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser det inneburit för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor till gärningspersonen.

Mötet kan hjälpa dig att förstå det som har hänt. Du och gärningspersonen kan ta hjälp av medlaren för att göra avtal eller överenskommelser inför framtiden.

Medling ersätter inte någon del av rättsprocessen men kan hjälpa dig att bearbeta det som hänt och minska eventuell rädsla.

För dig som begått ett brott

För dig som begått ett brott kan det vara ett sätt att ta ansvar för dina handlingar och visa att du vill ställa saker och ting tillrätta. Du får chans att förklara dig och att be om ursäkt för vad du gjort.

Medlingen ger dig chansen att göra något som kan ha stor betydelse för både dig själv och brottsoffret. Det krävs mod för att möta den som du utsatt för brott.

Medlaren

Medlaren har särskild utbildning för att genomföra medlingar. Personen ska vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen.

Medlingen sker i samarbete mellan Arbete och välfärdsförvaltningen och polisen. Tänk på att brottet måste vara polisanmält.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.