Den som använder våld

Den som använder våld ställer till det för sig själv och andra. Många våldsutövare mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på våldsutövaren själv och på dem i dennes närhet.

Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som utövar våld kan få hjälp med att hantera din ilska.
Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som utövar våld kan få hjälp med att hantera din ilska.

Våld är att utsätta någon för upprepat nedvärderande beteende

Undrar du över om ditt beteende mot din partner eller dina barn är okej? Tycker du att du ibland går över gränsen och att du beter dig kränkande mot din partner, ditt barn eller någon annan i din närhet? Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende?

Känner du igen dig? Det finns hjälp att få.

Det kan handla om att

  • Nonchalera sin partners åsikter, undanhålla viktig information eller att använda tystnad som vapen.
  • Ofta påpeka fel och brister hos den andra eller skylla sina egna misstag på den andra.
  • Agera svartsjukt, kontrollerande och begränsa den andras frihet.
  • Uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå sönder saker.
  • Hota och handgripligen ge sig på den andra eller använda sig av sexuella handlingar som kränker och skadar.
  • Att tvinga någon till sexuella handlingar mot sin vilja.

Hjälp och stöd

Var och en behöver identifiera sitt ansvar för relationen. Det betyder att den som agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta sitt ansvar för det. Hos oss kan du få hjälp med det.

Vi erbjuder

  • Samtalsstöd
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning.
  • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld.
  • Stöd i kontakt med andra, t.ex. sjukvård och polis.

Det är aldrig okej att utöva våld. Om du har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Du kan ringa direkt till Kriscentrum eller vända dig till din vårdcentral för att få stöd av en kurator.

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

Vi samverkar med andra

Välj att sluta
Länsstyrelsernas kampanj, Välj att sluta!

Kristianstads kommun samverkar med Kriminalvården, Häktet och Polisen för att stärka det återfallspreventiva arbetet med våldsutövare. Det innebär att våra samverkansparter hänvisar våldsutövare till Kriscentrum för att erbjuda stöd och möjligheter för att förändra sin situation. På så sätt kan vi samla och utveckla Kriscentrums kompetens kring stöd och hjälp till våldsutövare.

Stödtelefon 020-555 666

På stödtelefonen svara personal som har stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Alla som ringer är anonyma och alla kommer att bemötas med respekt. Samtalet är gratis och telefonnumret syns inte på telefonräkningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.