Skyfallskarta

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar. Skyfallskartan visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband med extrema regn.

Skyfallskartan används i kommunens långsiktiga planering för att skydda mot översvämningar. Privata fastighetsägare kan använda den för att skydda sin egendom.

För att zooma i kartan använder du plus (+) och minus (-) knapparna. Klicka på kartan och dra för att förflytta dig. Vill du ändra bakgrundslager klickar du på knappen nere till höger.

Skyfallskarta för 100-årsregn

Skyfallskartan visar en teoretisk beräkning av vilka ytor som kan översvämmas vid ett 100-årsregn, vilket i detta fall motsvarar 45 mm regn under 30 minuter. Ett 100-årsregn sker statistiskt en gång på 100 år, men kan ske både oftare och mer sällan.

Beräkningarna är gjorda utifrån den nationella höjdmodellen och att dagvattensystemet redan är fullt. Hänsyn har tagits till markens infiltrationsförmåga.

Vid vattendjup som överstiger 2 decimeter bedöms vägar inte vara farbara med motorfordon. Höga vattendjup medför en risk för liv och hälsa samt stora materiella skador. 

Färgerna visar de beräknade vattendjupen i decimeter (dm):

  • Ljusblå - vattendjup 1-3 dm
  • Mellanblå - vattendjup 3-5 dm
  • Mörkblå - vattendjup 5-10 dm
  • Svart - vattendjup mer än 10 dm

Vem ansvarar för vad?

Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. Kommunen ansvarar också för att det kommunala dagvattensystemet klarar att ta emot vattnet vid normala regn. Det är inte möjligt att bygga ledningar som kan ta emot hur mycket regnvatten som helst.

När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.