Pyntens pumpstation. Foto: Norconsult 2016.
Pyntens pumpstation. Foto: Norconsult 2016.

Byte av Pyntens pumpstation och högre Hammarslundsvall

I arbetet med skyddsvallar runt Kristianstad planerar kommunen att byta Pyntens pumpstation vid Hammarsjöns norra strand mot en ny, med högre kapacitet. Samtidigt höjs Hammarslundsvallen öster om pumpstationen.

Kristianstad och Hammarsjön. Cirkeln visar var Pyntens pumpstation ligger i dag. Den nya ska ligga bredvid.

Vid Hammarsjöns norra strand planerar kommunen att riva nuvarande Pyntens pumpstation, bygga en ny med utökad pumpkapacitet och höja Hammarslundsvallen öster om pumpstationen.


Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
Ett samråd pågick fram till den 12 juni 2017.
Handlingarna hittar du under den relaterade informationen.

Om Pynten

Pyntens pumpstation är Kristianstads största invallningspumpstation, med en central roll för översvämningsskyddet. Pumpstationen uppfördes cirka 1940 och byggdes om på 1980-talet.
Den tar emot både dag- och dräneringsvatten från det invallade området och utgående avloppsvatten från det Centrala reningsverket som avleds via Stordiket till pumpstationen.
Pyntens pumpstation lyfter därefter ut vattnet från Stordiket till Hammarsjön.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.