Resilient city

Kristianstad är en av två svenska städer som hösten 2011 antogs till FN-organet UNISDR:s kampanj ”Making Cities Resilient”. Med resilient menas ett samhällets samlade förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig efter katastrofer och påfrestningar.

Mer än 700 städer i världen har hittills blivit antagna till kampanjen och nu har blickarna  vänts mot Sverige. Kristianstad och Karlstad är de första svenska städerna som lyfts fram för sitt säkerhetsarbete.

– Vi vill sprida våra goda exempel på översvämnings- och dricksvattensäkerhet. Många svenska kommuner har redan tittat på vårt översvämningsskydd, men nu kan vi få fler internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som samordnar arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser och att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

– Vi blev uppmanade av MSB att lämna en ansökan till kampanjen, säger Anders Pålsson, som samordnar det arbetet i kommunen.

Skyddsåtgärder fortsätter

Att Kristianstads insatser nu uppmärksammas, betyder inte att arbetet är färdigt. För att skydda dricksvattnet fortsätter Kristianstads kommun övertäckningen av den gamla soptippen, sanerar förorenade tomter, förstärker skyddet av våra grundvattentäkter och söker nya vattentäkter.

För översvämningsskyddet fortsätter bygget av skyddsvallar och pumpstationer längs Helge å och prognoserna och beredskapen vidareutvecklas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.