Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer, Flood Watch, som använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helgeå. Prognoserna ger goda möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför ett hotande översvämningsläge.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Vid omkring + 2 meter betraktar vi det som ett allvarligare högvattenläge och arbetar med höjd beredskap .

Värden just nu

Flood Watch är öppet att titta på för alla som vill. I Flood Watch kan du själv följa aktuella flöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Där finns också prognoser för tio dagar framåt i tiden.

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.