Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer som heter Flood Watch som använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helgeå. Sammantaget ger detta oss bra möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför en stundande översvämningssituation.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring + 2 meter över havsnivån.

Värden just nu

I Flood Watch hittar du aktuella flöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Där finns också prognoser för tio dagar framåt i tiden.

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.