Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer, Flood Watch, Kristianstad. Vi använder även data från SMHI och E.ON:s kraftverk i Helgeå. Sammantaget ger detta oss bra möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför en översvämningssituation.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring +2 meter över havsnivån.

Värden just nu

Detta är under uppbyggnad för tillfället.

Flood Watch Kristianstad

Flood Watch Kristianstad visar flöden och vattennivåer tio dagar framåt i tiden. I webbversionen kan du klicka på olika punkter och få upp:

 • flöden
 • nivåer
 • temperatur
 • nederbörd

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

Flood Watch Kristianstad hanteras av kommunens tekniska förvaltning.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.