Larmcentralen

Larmcentralen är bemannade dygnet runt, året runt. Vi är kommunens trygghetsnav och står för säkerhet, trygghet och service. Vi tar emot akuta samtal via SOS-Alarm, larmar ut räddningstjänstens styrkor till olika typer av olyckor och vi tar också emot andra typer av larm.

Larmcentralen blir Trygghetscentralen 

Den förste januari 2023 blir Larmcentralen vid Räddningstjänsten i Kristianstad en trygghetscentral för hela nordöstra Skåne. Trygghetscentralen Skåne Nordost ska bland annat hantera kommunernas larm och felanmälan.

Trygghetscentralen  tar emot trygghetslarm, personlarm, automatiska brandlarm och larm från olika jourverksamheter.

Synpunkter

Är du kund hos oss och har ditt larm kopplats till oss? Eller har du kommit i kontakt med oss när kommunens medborgarcenter har stängt?
Du får gärna hjälpa oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om oss.

Synpunkter och klagomål

Certifieringar

Larmcentralen är dimensionerad för att följa de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har satt upp. Larmcentralen är certifierad enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller de krav som ställs på till exempel ledarskap, kundfokus, processinriktning och förbättring.

Vi är också en certifierad larmcentral enligt SSF, Stöldskyddsförenings krav på larmcentraler. Certifieringen heter SSF 136:4 och rör bland annat fysisk säkerhet, teknik och rutiner. 

Larmcentralens certifierinar enligt SBSC
Larmcentralen är en certifierad larmcentral. Vi är också certifierade enligt ISO 9001 av SBSC. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.