Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Larmcentralen

Larmcentralen är kommunens trygghetsnav och står för säkerhet, trygghet och service. Vi tar emot akuta samtal via SOS-Alarm och larmar ut räddningstjänstens styrkor till olika typer av olyckor. Vi tar också emot trygghetslarm, personlarm, automatiska brandlarm och larm från olika jourverksamheter.

Larmcentralen är uppbyggd för att ta hand om larm från kommunala verksamheter i hela Skåne Nordost. Under 2015 hanterades drygt 530 000 larm och av dessa var drygt hälften trygghetslarm. Larmcentralen finns på Räddningstjänsten, i anslutning till en av kommunens krisledningsplatser. Larmcentralen är alltid bemannad, dygnet runt och året runt, med minst två larmoperatörer. Vid till exempel vädervarningar och andra händelser bemannar vi snabbt upp med mer personal. Larmcentralen är också vägen in till kommunen utanför kontorstid för till exempel felanmälningar. 

Tekniken hjälper oss att hjälpa

Larmcentralen kan ta emot alla typer av trygghetslarm. Vi kan också ta emot larm med positionering i det nationella kommunikationssystemet Rakel, ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Rakel används även inom polisen, räddningstjänsten och ambulansverksamheten. Positionering innebär att vi till exempel kan dirigera närmaste räddningsfordon till en trafikolycka.

Larmcentralen är dimensionerad för att följa de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har satt upp. Larmcentralen är certifierad enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller de krav som finns gällande teknik och elektronik, fysisk säkerhet, kvalitetssäkrade rutiner/processer, informationssäkerhet och personkontroll. Vi är också en certifierad larmcentral enligt SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Certifieringen berör bland annat fysisk säkerhet, informationssäkerhet, teknik och rutiner. 

Synpunkter

Du som bor, vistas eller verkar i Kristianstad

Larmcentralens larmoperatörer gör sitt bästa för att hjälpa dig när medborgarcenter har stängt. Men du får gärna hjälpa oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om oss. Det gör du genom att skicka in dina förslag, klagomål eller beröm via Synpunkter, som du hittar under Relaterad information.

Du som är kund eller en kommunala verksamhet

Har du ditt larm kopplat  till oss? Eller arbetar du i en kommunal verksamhet som använder larmcentralen?

Om du vill lämna ett förslag, beröm eller reklamation till oss, klicka på länken "synpunkter från kunder och kommunal verksamhet" under relaterad information. Du kan också mejla oss, du hittar epost-adressen i kontaktrutan. 

Larmcentralens certifierinar enligt SBSC
Larmcentralen är en certifierad larmcentral. Vi är också certiferade enligt ISO 9001 av SBSC. 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.