Larmcentralen

Larmcentralen är kommunens trygghetsnav och står för säkerhet, trygghet och service. Vi tar emot akuta samtal via SOS-Alarm och larmar ut räddningstjänstens styrkor till olika typer av olyckor. Vi tar också emot trygghetslarm, personlarm, automatiska brandlarm och larm från olika jourverksamheter.

Larmcentralen är dimensionerad för att följa de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har satt upp. Larmcentralen är certifierad enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller de krav som ställs på till exempel ledarskap, kundfokus, processinriktning
och förbättring
.

Vi är också en certifierad larmcentral enligt SSF, Stöldskyddsförenings krav på larmcentraler. Certifieringen heter SSF 136:4 och rör bland annat fysisk säkerhet, teknik och rutiner. 

Synpunkter

Är du kund hos oss och har ditt larm kopplats till oss? Eller har du kommit i kontakt med oss när kommunens medborgarcenter har stängt?
Du får gärna hjälpa oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om oss.

Synpunkter och klagomål

 

 

Larmcentralens certifierinar enligt SBSC
Larmcentralen är en certifierad larmcentral. Vi är också certifierade enligt ISO 9001 av SBSC. 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.