Trygghetscentralen

Trygghetscentralen Skåne Nordost är bemannade dygnet runt, året runt. Vi hanterar larm och felanmälan för kommunerna i nordöstra Skåne. Trygghetscentralen tar bland annat emot akuta samtal via SOS-Alarm och larmar ut räddningstjänstens styrkor.

Larmcentralen blev Trygghetscentralen 

Den förste januari 2023 blev Larmcentralen vid Räddningstjänsten i Kristianstad Trygghetscentralen Skåne Nordost, ett gemensamt bolag för de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Trygghetscentralen hanterar bland annat:

  • kamerabevakning
  • sociala jouren
  • personlarm
  • trygghetslarm
  • kommunal felanmälan
  • utlarmning av räddningsresurser.

Synpunkter

Är du kund hos oss och har ditt larm kopplats till oss? Eller har du kommit i kontakt med oss när kommunens medborgarcenter har stängt?
Du får gärna hjälpa oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om oss.

Synpunkter och klagomål

Certifieringar

Trygghetscentralen är dimensionerad för att följa de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har satt upp. Trygghetscentralen är certifierad enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller de krav som ställs på till exempel ledarskap, kundfokus, processinriktning och förbättring.

Vi är också en certifierad larmcentral enligt SSF, Stöldskyddsförenings krav på larmcentraler. Certifieringen heter SSF 136:4 och rör bland annat fysisk säkerhet, teknik och rutiner. 

Larmcentralens certifierinar enligt SBSC
Trygghetscentralen är en certifierad larmcentral. Vi är också certifierade enligt ISO 9001 av SBSC. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.