Kamerabevakning

Kristianstads kommun kameraövervakar delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Vi gör det för att förebygga skadegörelse, upptäcka brott och säkerställa säkerhet och trygghet. Kamerabevakning finns bland annat i centrala Kristianstad och på en del av våra skolor.

Kommunen har kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser. Syftet är att avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring. Platserna där kamerorna finns har valts i samråd med polisen. Vi har kameror som är placerade både inomhus och utomhus. 

Vi respekterar din integritet

Kamerabevakning av personer innebär ett ingrepp i enskilds personliga integritet. Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen ska väga behovet och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Innan kommunen sätter upp kameror har vi övervägt olika förebyggande åtgärder.

Tillstånd enligt kamerabevakningslagen

Kommunens kamerabevakning har giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) då sådant tillstånd krävs och hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa behovet av integritet och effektiv bevakning har vi också riktlinjer för kameraanvändning. Riktlinjerna hittar du under relaterad information. Under hösten 2023 pågår ett arbete med att uppdatera riktlinjen.

Krav på tydlig och klar information

På platser där vi har kamerabevakning sätter vi upp skyltar och information om att platsen är kamerabevakad.

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det lagrade materialet hanteras endast av Kristianstads kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter, till exempel polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen. 

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. På deras webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter får arbeta med kamerabevakning.

Integritetsskyddsmyndigheten om kamerabevakning i offentlig verksamhet 

Hur hanterar kommunen personuppgifter?

Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgifter

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.