Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda, men om du vill elda annat avfall behöver du ha tillstånd. Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Eldning av avfall

Det är i de flesta fall förbjudet att elda avfall och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till att du måste betala en avgift för tillsyn. Under relaterad information hittar du dokumentet Vad som gäller för eldning av avfall. Kontakta oss om du har frågor.

Eldning av trädgårdsavfall

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400.

Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

För mer tips om att elda säkert finns  dokumentet Elda säkert under relaterad information. 

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Eldningsförbud

Vid långvarig torka och stor brandrisk kan räddningschefen utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

 • du kan ringa till Larmcentralen på 044-200 400 och fråga
 • eldningsförbud  anslås alltid på kommunens anslagstavla
  Anslagstavla
 • kommunen berättar alltid om det i våra nyheter.
  Nyheter

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Alternativ till eldning

 • Försök att kompostera avfallet. Kvistar går också att kompostera om de först malts sönder i en kompostkvarn. Gå gärna ihop med era grannar och skaffa en kvarn.
 • Du kan få avfallet hämtat mot en avgift genom Renhållningen Kristianstad.
 • Du kan lämna trädgårdsavfallet kostnadsfritt på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.