Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda, men om du vill elda annat avfall behöver du ha tillstånd. Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. För att ansöka om tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden ska du kontakta medborgarcenter. De hjälper dig vidare hur du ska gå tillväga.  Tänk på att ansöka i god tid.

Eldning av trädgårdsavfall

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400.

Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

För mer tips om att elda säkert, se dokumentet Elda säkert. 

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Eldningsförbud

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Detta kan du få svar på hos Larmcentralen på 044-200 400.

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Alternativ till eldning

  • Försök att kompostera avfallet. Kvistar går också att kompostera om de först malts sönder i en kompostkvarn. Gå gärna ihop med era grannar och skaffa en kvarn!
  • Du kan få avfallet hämtat mot en avgift genom Renhållningen Kristianstad.
  • Du kan lämna trädgårdsavfallet kostnadsfritt på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.