Din säkerhet

Vi vill erbjuda en trygg och säker miljö för alla. För att göra detta jobbar vi med brottsförebyggande arbete, folkhälsa, krisarbete och många andra insatser. Men du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor. Målet är att du ska känna dig trygg och säker i hela kommunen.

För de allra flesta är känslan av säkerhet och trygghet mycket viktig. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag är viktiga delar i den livskvalité som kommunen vill skapa.

Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs mer på Dinsäkerhet.se, som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Du kan även kontakta räddningstjänsten om du har frågor kring hur du kan öka säkerheten för dig, din familj, anställda eller allmänheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.