Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete mellan Kristianstads kommun samt polisen Kristianstad. Detta är en effektiv metod för att minska inbrott i bostadsområden.

Metoden grannsamverkan är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 36 procent, enligt det nationella Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, genom ökad uppmärksamhet ifrån de som bor i området samt ge kunskap om hur man skyddar sig på ett sätt som avskräcker och försvårar för tjuven.

På webbplatsen Samverkan mot brott hittar du information om hur ni startar och håller igång grannsamverkan och även hur man kan skyddar sig. Det material som behövs för att komma igång är gratis och tillhandahålls av kommunen.

Samverkan mot brott 

Lär dig mer om grannsamverkan

Nästa tillfälle för information om grannsamverkan, för såväl nya som befintliga grupper, är i samband med Öppet rådhus vid stora torg i Kristianstad lördagen den 12 oktober kl. 11-15.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.