Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete mellan Kristianstads kommun samt polisen Kristianstad. Detta är en effektiv metod för att minska inbrott i bostadsområden.

Metoden grannsamverkan är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 36 procent, enligt det nationella Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, genom ökad uppmärksamhet ifrån de som bor i området samt ge kunskap om hur man skyddar sig på ett sätt som avskräcker och försvårar för tjuven.

På webbplatsen Samverkan mot brott hittar du information om hur ni startar och håller igång grannsamverkan och även hur man kan skyddar sig. Det material som behövs för att komma igång är gratis och lämnas ut av kommunen efter överenskommelse.

Samverkan mot brott


Frågor om Grannsamverkan?

Om du har frågor om Grannsamverkan och vill maila kan du göra det på grannsamverkan@kristianstad.se. Nästa informationstillfälle om Grannsamverkan äger rum under våren 2020.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.