Brottsförebyggande arbete

Kristianstads kommun samarbetar med polisen i Kristianstad för en ökad trygghet och minskad brottslighet, med fokus på kommunens utsatta områden.

Du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet.
Du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet.

Varje vecka gör kommunen tillsammans med polisen en lägesbild, som baseras på brott, otrygghet och störning av ordning. Kommunen tar frågan om trygghet på största allvar och därför finns också en överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun, samt ett medborgarlöfte som årligen förnyas.

Vårt ansvar tillsammans

Trygghet är ett gemensamt ansvar och du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet i vår kommun. Vi kan alla agera när vi ser eller upplever situationer som påverkar känslan av trygghet. Här följer några tips hur du kan agera för en ökad trygghet i ditt närområde.

Nattvandra

På flera håll i kommunen engagerar medborgare sig och går samman för att nattvandra. Vill du också nattvandra så hör av dig till Fältgruppen. Aktiva grupper för inspiration finns just nu i Vä, Tollarp och Åhus.

Trygghetsvandra

Trygghetsvandring sker i centrum på helgkvällar för att bidra till en positiv stämning i stadens uteliv. Vill du vara med och trygghetsvandra kan du läsa mer här om hur du tar kontakt Trygghetsvandring i Kristianstad.

 

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod där du och dina grannar kan gå samman för att öka tryggheten i det egna närområdet. Om du vill engagera dig i detta kan du läsa mer här, Grannsamverkan.

Felamäl problem

Om du upptäcker fel på gator, gatubelysning, parker osv som påverkar känslan av trygghet är det bra om du anmäler detta så att det snabbt blir åtgärdat. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter för att göra en felanmälan.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Du kan ringa till Rädda Barnens orostelefon om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv.  De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. Orostelefonen drivs av Rädda Barnen och du kan både ringa och mejla. Under Relaterad Information hittar du länk till Rädda Barnens orostelefon.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.