Trygg och säker

Vi arbetar med att skapa en trygg och säker kommun att leva och vistas i. Målet är att förebygga och minska antalet olyckor och dess följder.

Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs mer på webbsidan Din säkerhet, som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Du kan även kontakta räddningstjänsten om du har frågor kring hur du kan öka säkerheten för dig, din familj, anställda eller allmänheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.