Trygg och säker

Vi arbetar med att skapa en trygg och säker kommun att leva och vistas i. Målet är att förebygga och minska antalet olyckor och dess följder.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.