Uppsökande, hembesök

Vi erbjuder dig som äldre ett hembesök där vi ger dig information om vad vi har att erbjuda i kommunen för att du ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalité.

Omsorgsförvaltningen erbjuder hembesök till dig som inte redan har några insatser från kommunen det året du fyller 77 år.

Vi ger dig information om:

• Fysisk aktivitet och social samvaro

• Hur du kan förebygga fallolyckor

• Vad kommunen och övriga samhället kan erbjuda dig i form av stöd i vardagen

• Vilket utbud det finns av aktiviteter

Ett personligt brev skickas hem till dig om erbjudande om hembesök när din ort är aktuell.

Ni kommer att få träffa ansvarig för Uppsökande verksamheten vid hembesöket, närstående får gärna vara med.

Välkommen att kontakta oss på Uppsökande Verksamhet om du har några frågor.

Om du har behov av tolk, kontakta ansvarig för uppsökande verksamheten.

Hembesöket är kostnadsfritt och ansvarig har tystnadsplikt.

En kommentar från en senior "- Jätte bra att man får denna information innan man har behov av det".

Kristianstads kommun erbjuder stöd till äldre personer att leva ett självständigt liv. Förebyggande arbete är en viktig del av det stödet och målet är att du som bor i kommunen ska ha god livskvalitet genom hela livet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.