Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Det är Skånetrafiken som ansvarar för färdtjänsten i kommunen.

Kristianstads kommun har avtal om färdtjänst med Skånetrafiken. Det behövs ett särskilt tillstånd för att kunna använda färdtjänst och det är Skånetrafikens handläggare som utreder och beslutar om vem som får tillstånd eller inte. Mer information och hur man ansöker finns på Skånetrafikens hemsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.