Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Det är Skånetrafiken som ansvarar för färdtjänsten i kommunen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean semper sodales nibh at orci aliquam.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.