Föreläsning om kost på mötesplatsen.
Föreläsning om kost på mötesplatsen.

Mötesplats Riksens Ständer

Vi erbjuder dig som senior möjlighet till social gemenskap, kulturarrangemang, skapande verksamheter och möjlighet till fysisk aktivitet.

Mötesplats Riksens Ständer fungerar som frivilligcentral. Här finns möjlighet för dig som frivillig eller förening att delta eller skapa nya aktiviteter. Lokalen ligger i kvarteret Riksens Ständer.  Här finns flera bussar som stannar och hållplatsen är Hästtorget. 

it café Riksens ständer
På fredagar är det it- café.

Mötesplatsen är som namnet säger en plats att mötas. Kanske vill du prata bort en stund med gamla eller nya vänner eller delta i någon aktivitet.  Har du någon tanke om innehållet på Mötesplatsen är du hjärtligt Välkommen att komma förbi och berätta.

Här finns ett stick och snackkafé

Att engagera sig som frivillig kan bidra till att det sociala nätverket växer både för sig själv och för sina medmänniskor. Genom frivilligarbete kan gamla intressen fördjupas och nya utvecklas.

Under relaterad information kan du läsa om programmet för mötesplatsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.