Mötesplats Näsby

Vi erbjuder normalt sett många olika slags aktiviteter för dig som är senior. För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara kommer dock alla mötesplatser för seniorer att vara stängda för en tid.

Mötesplats Näsby ligger på Hjärtebacke och hit kan du ta dig med buss 1. Bredvid Mötesplatsen ligger träffpunkten och mer om restaurangen kan du läsa under relaterad information. 

Nu finns också en Mötesplats för seniorer på Familjeservice lokaler på Näsbychaussén 70. Programmet för Mötesplatsen kan du läsa under relaterad information/dokument. Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument.

Mötesplatsen är som namnet säger en plats att mötas. Kanske vill du prata bort en stund med gamla eller nya vänner eller delta i någon aktivitet.

Mötesplats Näsby på Hjärtebacke drivs av frivilliga tillsammans med omsorgsförvaltningen. Att engagera sig som frivillig kan bidra till att det sociala nätverket växer både för sig själv och för sina medmänniskor. Genom frivilligarbete kan gamla intressen fördjupas och nya utvecklas.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.