Mötesplats Finland

Vi erbjuder normalt sett många olika slags aktiviteter för dig som är senior. För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara kommer dock alla mötesplatser för seniorer att vara stängda för en tid.

Gymnastik på mötesplatsen.
Gymnastik på mötesplatsen.

Mötesplats Finland ligger vid Helgeå och gränsar till Tivoliparken. Ingång vid café Finland eller från gaveln på huset närmast Helgeå. Buss 2, 3 och 4  stannar vid hållplats Söderport.

Till Mötesplatsen kan du delta i aktiviteter och få sällskap av andra. Vi utgår från deltagarnas idéer och önskemål samt uppmuntrar till eget engagemang. Tillsammans medverkar vi till att skapa glädje, gemenskap och trygghet. 

Här finns en boulebana och du kan låna klot i caféet. Är du intresserad av att snickra är du välkommen att använda snickeriverkstaden. Nycklar finns till utlåning på caféet. Utställning om Finlands bryggeri är öppen måndag-fredag kl. 8.00-15.30.

Under relaterad information kan du läsa om månadens program och café Finlands öppettider.

Motionscyklar
Du är välkommen att på egen hand använda träningsredskapen.
Människor i Finlandshuset
Qigong är en av mötesplatsens aktiviteter.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.