Hjärtebacke

Restaurang Hjärtebacke serverar lunch och lagar mat till förskolan, samt till Hjärtebackens vård- och omsorgsboende levererar vi middag och kvällsmat varje dag.

Öppettider i vår servering: 

  • Lunch dagligen mellan kl. 12.00 och 13.30.
  • Vi har även en liten cafeteriaverksamhet, öppet 09.00-15.00.

Hjärtebacke förskola tillagar:

  • Ca 150 förskoleportioner
  • 60 middagar till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende
  • 20 middagar till restaurangen
  • 150 matdistributioner
  • 60 kvällsmat till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.