Frågor och svar

Här kan du läsa de mest förekommande frågor och svar kring vår kostverksamhet.

Vanliga frågor

  • Vad menas med ekologiskt producerat?

   • Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
   • Odling får inte ske i närheten av stora vägar eller andra föroreningskällor.
   • Det är stränga krav när det gäller tillsatser i produkterna.
   • Fodret ska vara ekologiskt odlat och GMO-fritt (genetiskt modifierade organismer)
   • Rutinmässig medicinering får inte förekomma.
   • Djuren ska ha möjlighet att vara utomhus.
  • Vad menas med Hållbar utveckling?

   Begreppet hållbar utveckling

   Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

  • Säsongsanpassa menyerna vad innebär det?

   Vi strävar efter att servera de livsmedel som naturligt finns utifrån årstid.

   I basutbudet är det bra att använda frukt och grönsaker som tål att lagras, till exempel grova grönsaker(rotfrukter, kål, blomkål, lök), och välja känsliga frukter och grönsaker efter säsong.

  • Minska svinnet hur/vad gör ni?

   Barn- och utbildnings kostenhet gör svinnmätningar på samtliga skolor detta görs kontinuerligt 2 gånger/termin. Det som mäts är vad eleverna kastar och vad köket kastar. Redovisning sker till ansvarig.

  • Vad menas med Generationsmål?

   ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

  • Varifrån får vi protein?

   Protein finns i animaliska livsmedel som kött, mjölk, fisk och ägg och i vegetabiliska livsmedel som ärtor, bönor och spannmål.

  • Hur mycket protein behöver vi per dag?

   Vuxna behöver 50-60g protein/dag.

   Skollunchen ger ca 30g/portion och ska motsvara 30% av dagsbehovet. Alltså ger skollunchen mer än dubbelt av behovet. (27-45g beroende på portionsstorlek.)

  • Jag tränar mycket. Hur får jag i mig tillräckligt med protein?

   Att få i sig tillräckligt med protein är väldigt lätt för den som är fysiskt aktiv. Det är lagom att 10-20 procent av kalorierna vi äter kommer från protein, och i de flesta svenskars mat kommer 14-18 procent av kalorierna från protein. Det är bara om en mycket stor del av den energi man får i sig kommer från socker, läsk, godis eller andra snabba kolhydrater eller om man äter extremt fet mat som man riskerar att få i sig för lite protein.

  • Varför ska vi äta mindre kött?

   Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi svenskar 50-55 kilo kött och chark per år. Enligt Jordbruksverkets statistik har köttkonsumtionen ökat med drygt 40 procent sedan 1990. 

   Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. En ko måste äta tio kilo växtprotein för att producera ett kilo kött. Därför kan det få stor effekt om man minskar på köttportionerna eller byter ut en eller par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.

  • Varifrån kommer fisken som serveras?

   Den fisk som kommunen har avtalat med leverantör om att köpa har MSC-märkning vilket står för certifierat hållbart fiske. MSC:s krav för certifiering kan sammanfattas i tre överordnade principer:

   • Bestånden av fisk skall fiskas på ett uthålligt sätt eller åtminstone på ett sätt som är på väg att bli det
   • Fisket får inte skada ekosystemet eller havsmiljön
   • Fisket skall förvaltas effektivt, så att uthållighet och ekosystemen bevaras. MSC-certifiering av ett fiske är en mycket grundlig och öppen process, som normalt ta mellan ett och två år att genomföra.
  • Varför ekologiskt framför närproducerat?

   Korta transporter är bra men de är inte det enda att ta hänsyn till. Hur
   transporten går till har stor betydelse för hur mycket klimatpåverkande gaser som släpps ut. Tillverkning och användning av handelsgödsel (konstgödsel) har stor klimatpåverkan och bekämpningsmedel sprider gifter till vatten, mark och atmosfären. Ekologiska varor kan transporteras långt men ändå vara ett bättre miljöval än närproducerade konventionella livsmedel.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.