Kontaktman

Som vård- och omsorgstagare i Kristianstads kommun erbjuds du en kontaktman. Kontaktmannen är en person inom personalgruppen som har ett uttalat ansvar för just dig.

En god vård och omsorg bygger på ett bra samarbete mellan dig, personalen och närstående. Kontaktmannens uppgift är att underlätta det samarbetet

Kontaktmannen har en viktig roll i verksamheten och ansvarar bland annat för att ta fram en genomförandeplan för att du ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån dina behov och önskemål. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners.

Din kontaktman ska inom två veckor efter det att beviljad insats startats, tillsammans med dig som kund eller din legale företrädare fylla i genomförandeplanen. Den ska beskriva hur de insatser du beviljats praktiskt ska genomföras. Av planen ska framgå dina behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella.

Du själv och dina närstående kan alltid vända er till kontaktmannen med frågor och synpunkter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.