Nyckelfri hemtjänst

Kristianstads kommun har infört nyckelfri hemtjänst. Har du en hemtjänstinsats eller trygghetslarm kommer du att få ett digitalt lås på insidan av din ytterdörr. Med digitala lås ökar säkerheten och hemtjänsten blir effektivare.

En modell av ett digitalt lås monterat på en visningsdörr.
En modell av ett digitalt lås monterat på en visningsdörr.

Låsenheten som monteras på insidan av er dörr aktiveras när hemtjänstpersonalen knackar på dörren. Enbart behörig personal kan låsa upp dörren med hemtjänstens godkända mobiltelefoner. Ni använder er nyckel som vanligt och låsenheten påverkar inte ert vanliga lås.

Om insatsen upphör monteras låset ned och dörren återställs. Om någon kostnad skulle uppstå i samband med detta så betalas denna av kommunen.

Företaget som kommunen samarbetar med heter Phoniro Systems AB och själva monteringen av låsenheten kommer att utföras av personal från omsorgsförvaltningens larmtekniska grupp eller auktoriserad låssmed.

Du kommer att bli kontaktad i god tid för överenskommelse om tidpunkt då digitalt lås kommer att installeras hos dig.

Ökad kvalitet och säkerhet

Varje hemtjänstpersonal har en egen digital nyckel som är en mobiltelefon med tillhörande program. Mobiltelefonen kan aldrig användas av någon obehörig. Det ger både vårdgivaren och vårdtagaren ökad trygghet.

Digitalt lås underlättar för hemtjänstpersonalen att vara snabbt på plats vid larm. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.