Vad kostar det?

Avgifter i ordinärt boende debiteras för de insatser som beviljats enligt Socialtjänstlagen och som kommunfullmäktige beslutat ska avgiftsbeläggas.

Avgiftsfria insatser

Du betalar ingen avgift för följande insatser:

 • Ledsagare
 • Träningsboende
 • Boendestöd
 • Telefonservice
 • Stöd av förebyggande karaktär
 • Avgiftsfri avlösning i hemmet (10 timmar per månad)
 • Uppsökande verksamhet
 • Fixar Hans
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.