Kontaktperson

Vi kan erbjuda dig som har behov av social gemenskap och upplever ensamhet insatsen kontaktperson.

Kontaktperson och kund träffas regelbundet cirka en gång per vecka för samtal, promenad till mötesplats eller annan aktivitet. Syftet är att utveckla en trygg och regelbunden relation för att skapa social gemenskap.

Ansöka om kontaktperson

Vänd dig till en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för att ansöka om kontaktperson. Du ringer till Kristianstads kommun 044-13 50 00, ange din bostadsadress så kopplas du till rätt biståndshandläggare. Anhöriga kan hjälpa till med ansökan, men det är du som enskild som ska ansöka. Insatsen kontaktperson är avgiftsfri för dig som enskild.

Vara kontaktperson

Den främsta uppgiften är att vara medmänniska. Viktiga egenskaper för en kontaktperson är intresse och respekt för människor samt en vilja att finnas till och göra skillnad för en annan person.

Kunden och den utsedda kontaktpersonen träffas tillsammans med äldrepedagog och om båda parter vill, skrivs därefter ett avtal. Avtalet löper på ett år och reglerar tystnadsplikt och ersättning.

Kontaktperson är ett uppdrag åt Kristianstads kommun. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. Alla kontaktpersoner bjuds regelbundet in till gemensamma träffar och har tillgång till stöd av äldrepedagog.

Vill du ansöka om kontaktperson? kontakta Myndighetsenheten via Medborgarcenter.

Vill du bli kontaktperson: Fyll i formuläret, intresseanmälan bli kontaktperson

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.