Vä hemtjänst

Du som kund i centrum får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Vä, Öllsjö, Skepparslöv, Ovesholm, Träne, Gärds Köpinge och Mosslunda. Nöbbelöv gräns mot Tollarp. Hovby gräns mot Åsum och Åhus. Bockeboda gräns mot Önnestad, Isgrannatorp gräns mot Färlöv.

Verksamhetens mål

Du som kund i centrum. Vilket innebär att utifrån dina behov och önskemål får du din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Vi är mycket flexibla kring dina insatser, för oss är inget omöjligt. Det som är bestämt kan ändras efter dina önskemål. Uppkommer akuta behov från dig, lägger vi fokus på att lösa det.

Vi ombesörjer alla insatser som finns inom hemtjänsten. Det innebär att vi förutom vanlig hemtjänst, även utför larm, matdistribution, ledsagning till sjukvård och avgiftsfri avlösning.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: All personal har vårdutbildning med olika specifika inriktningar.

Specialkompetens: Läkemedel, diabetes, förflyttningsteknik, rehabombud, hjälpmedel vid inkontinens, kostombud, demens och vård i livets slut.

Alla kunder erbjuds en kontaktman som du kan få stöd av i olika situationer.

Sannolikheten att du känner igen någon av personalen såväl dag som kväll och helg är större när alla dina insatser är samlade inom kommunal hemtjänst i ett och samma område.

Språkkunskaper: Teckenspråk, svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska och bosniska.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.