Tollarp hemtjänst

Du som kund ska vara nöjd med de insatser vi i hemtjänsten utför till dig.

Geografiskt område/verksam i:

Linderöd, Skättilljunga och vissa delar av Tollarp

Verksamhetens Mål

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med de insatser hemtjänsten utför till dig.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Målet är att all personal ska ha grundutbildning i vård och omsorg.

Specialkompetens: Medarbetarna utbildas regelbundet i läkemedelshantering och diabetes. Medarbetarna erbjuds även att delta i förflyttningsteknik samt att delta på föreläsningar som berör verksamhetsområdet.

Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.