Sommarro hemtjänst

Glädje och omsorg i centrala, självklart det optimala.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Östra boulevarden 1 A-F (Sommarro) som är ett trygghetsboende.

Verksamhetens mål

Glädje och omsorg i centrala, självklart det optimala!

Speciell inriktning

Sommarro är ett trygghetsboende. Vi erbjuder hemtjänst dygnet runt. Här finns gemensamhetsutrymme, restaurang samt mötesplats.

Personal och kompetens

På Sommarro arbetar personal med vårdutbildning och lång erfarenhet. All personal går årligen  läkemedelsutbildning och får fortlöpande internutbildningar. Vi utför personlig omvårdnad, serviceinsatser och larm. Hemtjänstpersonalen utför även ledsagning för de boende på Sommarro som har beslut på detta.

Vi arbetar efter ett rehabiliterande synsätt. På Sommarro finns det ett antal rehabombud som håller i träningen som sker i vår rehablokal på första plan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.