Sommarlyckan hemtjänst

Vårt mål är kunden i centrum. Vilket innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Kristianstad – Hemtjänst och hemsjukvård i områdena Sommarlust och Lyckans höjd

Verksamhetens Mål

Vårt mål är dig som kund i centrum. Vilket innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi ombesörjer alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt samt med stor flexibilitet i det dagliga arbetet.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning. Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Språkkunskaper: Svenska, albanska, turkiska, bosniska, polska.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.