Östers hemtjänst

Med ett gott bemötande och med din medverkan arbetar vi professionellt med kunden i fokus.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Parkstaden, Egna hem, del av Östermalm, Hammar, Nosaby, Hammarslund (gräns mot Viby) och Möllebacken.

Verksamhetens mål

Att:

- Du som kund mottager beviljade omvårdnads- och serviceinsatser som bygger på   självbestämmande och integritet.

- Du som kund erbjuds en kontaktman.

Personal och kompetens

  • All personal har adekvat omvårdnadsutbildning.
  • All personal har genomgått Värdegrundsutbildning.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.