Österäng hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Kulltorp, Österäng, Gamlegården/Näsby och delar av Nosaby.

Verksamhetens mål

- Tillgodose dina behov och önskemål som kund.

- Arbeta flexibelt

- Arbeta lösningsfokuserat

Vår ambition är att genom rehabilitering medverka till att du som kund ska kunna bo kvar hemma.

Personal och kompetens

Vår personal har genomgått omvårdnadsutbildning alternativt har lång erfarenhet av omvårdnadsarbete. Löpande fortbildning av aktuella områden för verksamheten sker kontinuerligt.

Vår personal besitter stort engagemang, flexibilitet och erfarenhet. Vi har valt detta arbete för att hjälpa och stödja människor i sina specifika behov. Vårt geografiska område är mångkulturellt och därför är vi stolta över att vi inom personalgruppen behärskar flera olika språk som kan vara till nytta i arbetet hos dig som kund.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Österäng hemtjänst

Telefon

0733-13 65 96

Besöksadress

Sjövägen 31C

291 45 Kristianstad

Fler kontakter

Ann Karlsson

Enhetschef

044-13 65 85