Fjälkinge hemtjänst

Vårt mål är dig som kund i centrum. Vilket innebär, att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål få din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Fjälkinge, Kiaby, Barum, Ivö, Bäckaskog, Trolle-Ljungby, Tosteberga, Landön, Vanneberga och Viby.

Verksamhetens mål

Vårt mål är kunden i centrum. Vilket innebär, att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi utför alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Merparten av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning. Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt.

Hemtjänsten arbetar 07.00-22.30, därefter tar nattpatrullen över. Hemtjänsten ansvarar även för trygghetslarmen. Fjälkinge hemtjänst har stor kompetens och erfarenhet att hantera larm.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.