Fjälkinge hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Det innebär att vi utformar din omvårdnad och service utifrån dina behov, möjligheter och önskemål.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Fjälkinge, Kiaby, Barum, Ivö, Bäckaskog, Trolle-Ljungby, Tosteberga, Landön, Vanneberga, Viby, Rinkaby och Horna.

Verksamhetens mål

Vårt mål är att sätta kunden i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål. Vi utför alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: merparten av medarbetarna har vård och omsorgsutbildning.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt.

Hemtjänsten arbetar kl 07.00–22.30, därefter tar nattpatrullen över. Hemtjänsten ansvarar även för trygghetslarmen. Fjälkinge hemtjänst har stor kompetens och erfarenhet att hantera larm.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.