Everöd hemtjänst

Vårt mål är att du som kund skall få hög och god kvalité på vård och omsorg.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Vi är verksamma i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd.

Verksamhetens mål

Vårt mål är att du som kund skall få hög och god kvalité på vård och omsorg. Vilket innebär att du som kund utifrån dina behov och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är flexibla kring insatser. Det som är bestämt kan i största mån förändras efter dina önskemål.

Vi ombesörjer alla insatser som finns inom hemtjänsten. Det innebär att vi förutom vanlig hemtjänst, även utför larm, matdistribution, ledsagning till sjukvård och avgiftsfri avlösning. Kan du som kund inte ta dig till din vårdcentral på grund av ditt hälsotillstånd kan du erbjudas hemsjukvård av sjuksköterska.

Alla kunder erbjuds en personlig kontaktman som man kan få stöd av i olika situationer. Vi arbetar för att du som kund ska få god kontinuitet i dina insatser såväl dag, kväll och helg.

Personal och kompetens

Målet är att all personal ska ha samma grundläggande utbildning inom vård och omsorg. Personalen har även möjlighet att delta i föreläsningar/seminarier som berör verksamhetsområdet. Personalen utbildas regelbundet i förflyttningsteknik, läkemedel och diabetes.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Everöd hemtjänst

Telefon

0733-13 87 96

Besöksadress

Stora vägen 20

297 72 Everöd

Fler kontakter

Akram Heidari

Enhetschef

044-13 48 66

Melisa Mazalovic, tjl