Allön/Hammar hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Kristianstad – Hemtjänst och hemsjukvård på Allögårdens A- och B-hus samt Hammar.

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser och vi försöker att lösa dina önskemål. Vi ombesörjer alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Speciell inriktning

Allögårdens A- och B-hus är ett trygghetsboende fördelat på två byggnader. Här finns 43 lägenheter bestående av ettor, tvåor och treor. Vi erbjuder hemtjänst dygnet runt. Här finns gemensamhetsutrymme, restaurang samt mötesplats.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård- och omsorgsutbildning och lång erfarenhet.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Syn och hörselombud finns.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, danska, spanska, serbokroatiska, albanska.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.