Allögården hemtjänst

Vårt mål är kunden i centrum. Vilket innebär att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får du din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Kristianstad – Hemtjänst och hemsjukvård på Allögårdens A & B hus.

Verksamhetens mål

Vårt mål är dig som kund i centrum. Vilket innebär att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser och vi försöker att lösa dina önskemål. Vi ombesörjer alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Speciell inriktning

Allögårdens A & B hus är ett Trygghetsboende, fördelat på två byggnader. Här finns 43 lägenheter. Fördelat på ettor, tvåor samt treor. Vi erbjuder hemtjänst dygnet runt. Här finns gemensamhetsutrymme, restaurang samt mötesplats.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård-och omsorgsutbildning, lång erfarenhet och ett stort engagemang.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Syn och hörselombud finns.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, danska, spanska, serbokroatiska, albanska.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.