Åhus centrala hemtjänst

Vi arbetar med ett stort engagemang, flexibilitet och med hjärtat på rätta stället. Du är som kund alltid i centrum och får dina beviljade insatser utförda efter dina egna önskemål.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Åhus, Yngjsö, Transval, Äspet, Furuboda och Ripa.

Verksamhetens mål

Du är som kund alltid i centrum och får dina beviljade insatser utförda efter dina egna önskemål. Vi arbetar flexibelt. Ditt behov styr insatsen.

Personal och kompetens

Flertalet av oss är utbildade undersköterskor. Vi arbetar med ett stort engagemang, flexibilitet och med hjärtat på rätta stället.

Vi är även utbildade i rehabiliterande förhållningssätt, case management och psykiatri. I vårt team ingår också distriktsjuksköterska samt arbetsterapeut och sjukgymnast.

Våra språkkunskaper är: Svenska, engelska, tyska, polska, ryska, arabiska.

Vi använder oss av Mobipen. Vilket är ett kvalitetssystem som innebär att den beviljade insatsen mäts i en digital penna. Som ger trygghet för dig som kund.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.