Hemsjukvård

Blir du sjuk så vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Vid akuta eller livshotande tillstånd ring 112.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och i de särskilda boendeformerna.

Sjuksköterskan arbetar med att du som patient ska få den omvårdnad du har behov av samt att medicinska ordinationer blir utförda. Sjuksköterskan är också behjälplig med råd och stöd i hälso– och sjukvårdsfrågor. Sjuksköterskan planerar och deltar i ronder på de boenden som har sådan.

Vill du komma i kontakt med en sjuksköterska, vänligen ring medborgarcenter och tala om var du bor så kopplar de dig till rätt sjuksköterska.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.