Ansvarsfördelning kommun och region

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna definieras utifrån "tröskelprincipen" och gäller dygnet runt. Detta innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen har Region Skåne vårdansvaret.

Kommunen ansvarar således för hälso- och sjukvård för de som bor i vård- och omsorgsboende och för de personer som bor på LSS-boende eller i ordinärt boende och som inte på egen hand eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen.

Om du inte är nöjd med den vård du får i hemmet ska du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Kristianstads kommun.

Är du missnöjd med den vård du får på vårdcentralen eller sjukhuset? Läs mer om hur du ska gå tillväga på 1177.se.

Rehabilitering och habilitering

Kommunens ansvar för rehabilitering och habilitering regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Kortfattat kan sägas att kommunen har ansvar för rehabilitering i vård- och omsorgsboenden och i bostäder med särskild service.

Kommunen ansvarar även för rehabilitering på primärvårdsnivå som ges av arbetsterapeut och /eller sjukgymnast/fysioterapeut i ordinärt boende för dig som inte kan ta dig till primärvårdens vårdcentraler.

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne regleras i en särskild överenskommelse. Region Skåne har ansvar för specialistsjukvården och primärvården.

Om du inte är nöjd med den rehabilitering du får i hemmet ska du vända dig till medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Kristianstads kommun.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.