Hemsjukvård och hemrehabilitering

Blir du sjuk så vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen telefonnummer 1177. Vid akut/livshotande tillstånd ring 112.

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Hemsjukvård och hemrehabilitering i ordinärt boende (hemma)

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser så kan du få hjälp hemma om du inte kan ta dig till vårdcentral. Du kan då efter behov få insatser utförda av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.

Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning, den så kallade "tröskelprincipen". Det är sedan sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte. De kan ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hemsjukvården i omsorgsförvaltningen är organiserad i tre geografiska områden och funktionsstöd.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och kan nås via medborgarcenter.

Observera

Kommunens sjuksköterskor ansvarar inte för bedömning av akut sjukdom/skada hos kunder som endast har trygghetslarm men inte kommunal hemsjukvård.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.