Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till dig med demenssjukdom och dina närstående.

Naturligt åldrande medför inte automatiskt demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom.

Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt

  • hembesök
  • telefonsamtal
  • besök på Demenscentrum Charlottesborg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.