Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till dig med demenssjukdom och dina anhöriga/närstående.

Naturligt åldrande medför inte demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom. Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt

  • Hembesök
  • Telefonsamtal
  • Besök på Demenscentrum Charlottesborg
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.