Vad kostar det?

Information om avgifter och svar på frågor om avgifter i vård- och omsorgsboende. Kontakta avgiftshandläggare om du har några frågor.

Avgiftsfria insatser

Du betalar ingen avgift för följande insatser:

 • Ledsagare
 • Träningsboende
 • Boendestöd
 • Telefonservice
 • Stöd av förebyggande karaktär
 • Avgiftsfri avlösning i hemmet (10 timmar per månad)
 • Uppsökande verksamhet
 • Fixarna
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.