Stafvre korttidsboende

Stafvre korttidsboende består av avdelningarna Stafvre 1, 2 och 3 samt Jasminens växelvård.

Syfte

  • Avlösning utanför hemmet
  • Växelvård
  • Rehabilitering/aktivering
  • I väntan på permanent vård- och omsorgsboende
  • Särskilda omsorger efter sjukhusvistelse

Korttidsboendet bedriver växel- och korttidsvård med ett rehabiliteringstänkande och flexibelt arbetssätt. Detta innebär att kunderna gör allt de själva kan för att bibehålla och om möjligt förbättra sina funktioner. Personalen motiverar, stimulerar och stödjer.

Vistelsen grundar sig på ett biståndsbeslut som ges efter utredning av biståndshandläggare. Att bo på ett korttidsboende är tidsbegränsat, under vistelsen görs en vårdplanering för att utreda framtida hjälpbehov.

Insatserna individanpassas efter kundens behov och önskemål. Anhörigas medverkan, information och kunskap är viktig under vistelsen.

 
KontakterTelefonnummer
Stafvre 1 044-13 62 54
Stafvre 2 044-13 62 52
Stafvre 3 044-13 54 62
Jasminens växelvård 044-13 63 46

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.