Jasminen växelvård

Jasminen är ett boende för växelvård som ligger i centrala Kristianstad med Sommarstaden som granne.

Jasminen
Jasminen

Jasminen är en enhet med totalt 10 platser för växelvård. Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem, men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Hur ofta du kommer och hur långa perioderna är beror på beslutet från kommunens biståndshandläggare.

Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter. Samtidigt får närstående som stöttar dig möjlighet till vila och egen tid.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.