Sommarlustvägen

Sommarlustvägen är ett vård- och omsorgsboende för personer med demens. Vårt mål är att skapa trygghet, tillit och trivsel.

Vi anpassar vården och omsorgen efter dina behov så långt det går. Vi tycker att man ska få göra det man kan själv, så att man har möjlighet att förbättra och bibehålla sina funktioner längre.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Sommarlustvägen består av fyra enheter. På varje enhet finns nio lägenheter. I varje lägenhet finns ett litet pentry med kylskåp och diskbänk med möjlighet att ställa kaffebryggare. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och höj- och sänkbar säng.

Vi har fina ljusa gemensamma utrymmen med stora kök.

Personal

All ordinarie personal som arbetar här har omvårdnadsutbildning och de flesta har även gått fortsättningskurser med inriktning mot demenssjukdomar.

När du flyttar in på Sommarlustvägen får du en kontaktman som har det främsta ansvaret för din vård och omsorg. Kontaktmannen har även ansvaret för kontakten med anhöriga och att de ska känna sig delaktiga. Anhöriga är alltid välkomna till Sommarlustvägen.

Från november 2019 tar Vardaga över verksamheten. Boendet utökas då till att ha 54 platser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.