Sommarlustvägen

Sommarlustvägen är ett vård- och omsorgsboende för personer med demens. Vårt mål är att skapa trygghet, tillit och trivsel.

Vård- och omsorgsboendet Sommarlustvägen drivs av Vardaga på uppdrag av Kristianstads kommun.

Vi anpassar vården och omsorgen efter dina behov så långt det går. Vi tycker att man ska få göra det man kan själv, så att man har möjlighet att förbättra och bibehålla sina funktioner längre.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Sommarlustvägen består av fyra enheter. På varje enhet finns nio lägenheter. I varje lägenhet finns ett litet pentry med kylskåp och diskbänk med möjlighet att ställa kaffebryggare. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och höj- och sänkbar säng.

Vi har fina ljusa gemensamma utrymmen med stora kök.

Personal

All ordinarie personal som arbetar här har omvårdnadsutbildning och de flesta har även gått fortsättningskurser med inriktning mot demenssjukdomar.

När du flyttar in på Sommarlustvägen får du en kontaktman som har det främsta ansvaret för din vård och omsorg. Kontaktmannen har även ansvaret för kontakten med anhöriga och att de ska känna sig delaktiga. Anhöriga är alltid välkomna till Sommarlustvägen.

Telefonlista                                                                             

Namn

Telefonnr.

Mobilnr.

Verksamhetschef, Anders Nilsson

 

0763-09 78 87

Gruppchef plan 1, Emma Nordgren

 

0763-11 72 05

Gruppchef plan 2, Ola Erch

 

0763-11 88 26

Gruppchef plan 3, Lina Svenningsson

 

0763-11 81 52

Äldrepedagog, Malin Hylén

 

0763-11 58 01

Vaktmästare, Thomas Lindström

 

0735-14 63 72

Avd 1A + NATT

 

0763-23 87 40

Avd 1B

 

0763-23 87 48

Avd 2A + NATT

 

0763-23 87 64

Avd 2B

 

0763-23 87 85

Avd 3A + NATT

 

0763-23 87 90

Avd 3B

 

0763-05 98 82

Sjuksköterska, Britt (månd-fred 7-16)

 

0763-10 97 89

Sjuksköterska, HansOlof (månd-fred 7-16)

 

0763-11 94 75

Sjuksköterska kväll, natt och helg

 

0763-23 86 23

0763 05 98 96

Arbetsterapeut, Karin Landin Sandberg

 

0735- 39 25 61

Sjukgymnast, Filip Varga

 

0763-20 19 93

Vardagas växel

08-578 70 000

 

Vardaga servicedesk

08-578 70 220

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.