Sommarlustvägen

Sommarlustvägen är ett vård- och omsorgsboende för personer med demens. Vårt mål är att skapa trygghet, tillit och trivsel.

Vård- och omsorgsboendet Sommarlustvägen drivs av Vardaga på uppdrag av Kristianstads kommun.

Vi anpassar vården och omsorgen efter dina behov så långt det går. Vi tycker att man ska få göra det man kan själv, så att man har möjlighet att förbättra och bibehålla sina funktioner längre.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Sommarlustvägen består av sex enheter fördelade på 3 våningar. På varje enhet finns nio lägenheter. I varje lägenhet finns ett litet pentry med kylskåp och diskbänk med möjlighet att ställa kaffebryggare. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och höj- och sänkbar säng.

Vi har fina ljusa gemensamma utrymmen med stora kök.

Personal

All ordinarie personal som arbetar här har omvårdnadsutbildning och de flesta har även gått fortsättningskurser med inriktning mot demenssjukdomar.

När du flyttar in på Sommarlustvägen får du en kontaktman som har det främsta ansvaret för din vård och omsorg. Kontaktmannen har även ansvaret för kontakten med anhöriga och att de ska känna sig delaktiga. Anhöriga är alltid välkomna till Sommarlustvägen.

Telefonlista                                                                                                                                                        
Namn  Mobilnummer
Gruppchef plan 1, Emma Andersson 0763-11 72 05
Gruppchef plan 2, Linda Bergstedt 0763-11 81 52
Gruppchef plan 3, Ola Erch 0763-11 88 26
Aktivitetspedagog, Klara Karlsson 0763-11 58 01
Avd 1A + Natt 0763-23 87 40
Avd 1B 0763-23 87 48
Avd 2A + Natt 0763-23 87 64
Avd 2B 0763-23 87 85
Avd 3A + Natt 0763-23 87 90
Avd 3B 0763-05 98 82
Sjuksköterska, Camilla (mån-fre 7-16) 0763-10 97 89
Sjuksköterska, Eva (mån-fre 7-16) 0763-11 94 75
Sjuksköterska, kväll, natt och helg
0103-30 98 70
Arbetsterapeut, Karin Landin Sandberg 0735- 39 25 61
Sjukgymnast 0763-20 19 93
Vardagas växel 08-578 70 000
Vardaga servicedesk
08-578 70 220
Färdtjänst 
0771-77 44 11
Frisör Christina
0733-55 51 70
Fotvård 
0765-55 33 51
Oralcare Kristianstad
044-10 10 65
Oralcare Mobilteam 
010-48 48 600

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.