Skärdalshemmet östra

Skärdalshemmet är ett vård- och omsorgsboende för dementa personer som ligger i Vä i utkanten av Kristianstad, 7 km från centrum.

Det finns bra bussförbindelser i närheten till och från Kristianstad, vilket underlättar för besökare och för dig som vill åka in till centrum.

Vår ambition på Skärdalshemmet är:

  • att du ska känna glädje, trivsel och ha en meningsfull vardag hos oss.
  • att ge en god vård och omsorg utifrån dina behov och önskemål.
  • att boendet ska präglas av självbestämmande, integritet, empati och respekt.
  • att arbeta efter rätt kvalitet i varje möte.
  • att du möts av personal med professionellt förhållningssätt där du och dina närstående kan känna er trygga.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Det finns 30 lägenheter. Varje lägenhet är cirka 30 kvm och har pentry med kylskåp samt ett stort badrum med egen dusch och toalett. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm och en höj- och sänkbar säng. Lägenheterna ligger i markplan med trevlig altan till respektive enhet och en trivsam gemensam innergård.

Enhet A, Enhet C och Enhet D har vardera åtta lägenheter. Enhet E har fem lägenheter och en dubblett.

Aktiviteter

Det finns möjlighet till olika aktiviteter på varje enhet utifrån de boendes önskemål och förutsättningar. Skärdalshemmet har en mötesplats dit man kan gå för en stunds samvaro och/eller delta i olika aktiviteter. Läs mer om vilka aktiviteter som finns på mötesplatsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.